Materiály ke stažení:

Tematický blok 3 – Téma 1: Novověk

Tematický blok 3 – Téma 2: Vývoj evropských stylů a slohů

Tematický blok 3 – Téma 3: Projektový den

Žákovský list – Téma 1: Novověk

Žákovský list – Téma 2: Vývoj evropských stylů a slohů

Žákovský list – Téma 3: Projektový den

Animace – projektový den:

Kresby ke slohům:

Románský sloh

Gotika

Renesance

Baroko

Evropské slohy a styly:

Styly a slohy – názvy

Styly a slohy – budovy

Styly a slohy – předměty