Informace

O projektu

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ve spolupráci s pracovníky Západočeského muzea v Plzni a pedagogy zapojených škol (Masarykova ZŠ Plzeň a Gymnázium Blovice) realizují projekt zaměřený na propojování formálního vzdělávání. V průběhu projektu bude vytvořeno, ověřeno a evaluováno 6 vzdělávacích programů s metodikou, vzdělávacím programem a souborem digitálních materiálů zaměřených na propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Tematicky budou moduly zaměřeny jednak do oblasti výtvarné kultury (práce s loutkami), jednak se budou zabývat historií se zvláštním důrazem na její regionální aspekty.