Markéta Formanová

Markéta Formanová vystudovala historii a muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě a Učitelství pro 1. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. Díky kombinaci oborů se Markéta Formanová specializuje na interpretaci a zprostředkování kulturního dědictví, muzejní pedagogiku a na muzejní management. Od roku 1997 do roku 2009 pracovala v Plzeňském Prazdroji a.s. na pozici ředitele Pivovarského muzea a později manažera rozvoje cestovního ruchu. Od roku 2009 je vedoucí Muzea loutek v Plzni, pobočky Západočeského muzea v Plzni. Od roku 2017 spolupracuje se ZČU na projektu Společně do muzea.  Je členkou Komise pro muzejní pedagogiku AMG ČR a spolupracovnicí mezinárodní organizace NEMO.

Tomáš Pfejfer

Absolvent Pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni v oborech historie a český jazyk. Od roku 2009 pracoval jako lektor, muzejní pedagog a kurátor sbírek v Muzeu loutek v Plzni, pobočce Západočeského muzea v Plzni. V roce 2017 studoval na Kyung Hee University v Soulu a současně s tím pracoval ve výzkumném oddělení Národního etnografického muzea v Jižní Koreji. V současnosti pracuje ve školství, externě spolupracuje se Západočeským muzeem v Plzni a pokračuje v postgraduálním studiu na Západočeské univerzitě.

Aneta Hessová

V roce 2016 vystudovala obor Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s oborem Historie na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Na stejné fakultě v témže roce nastoupila na navazující magisterský program Učitelství pro základní školy v oborové kombinaci dějepis – výtvarná výchova, který dokončila v roce 2018. Rok poté absolvovala kvalifikační program celoživotního vzdělávání Rozšiřující studium dějepisu – Učitelství pro SŠ. Během studií na ZČU se stala členkou SOHI a podílela se na mezistátním projektu Historický park Bärnau, který úzce spolupracuje se Západočeskou univerzitou. Dále ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni absolvovala vzdělávací program Galerijní animace, který byl věnován rozšíření pedagogických kompetencí ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. V současné době vyučuje na Církevní ZŠ a SŠ v Plzni a spolupodílí se na projektu Společně do muzea.

Tomáš Pruner

Od roku 2018 pracuje jako tajemník na oddělení Koncepce celoživotního a distančního vzdělávání vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. 

Marie Fritzová

Vystudovala Kulturní antropologii Předního východu na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a také magisterský obor Dějepis a občanská výchova na Fakultě pedagogické téže univerzity. V roce 2016 obhájila doktorskou práci věnující se sociální identitě palestinských křesťanů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni v doktorském programu Etnologie. Pravidelně navštěvuje oblast Izraele a Palestiny od roku 2009, kde provádí terénní výzkum zabývající se sociální identitou místních obyvatel a soudobou historií této oblasti. V současné době působí na Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Denisa Brejchová

Denisa Brejchová pracuje jako edukátor v Západočeském muzeu v Plzni a spolupracuje na projektu Budování kapacit pro rozvoj škol v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Připravuje a realizuje vzdělávací programy pro základní a střední školy. V letech 2013 – 2017 byla ambasadorkou a členkou představenstva v mezinárodní asociaci Hands On! International Association of Children in Museums.