Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály i jejich jednotlivé části zveřejněny pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 4.0

Animace - hrad Plzeň:

Animace - hrad Radyně:

Animace - projektový den: