Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály i jejich jednotlivé části zveřejněny pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 4.0

Materiály ke stažení – tematický blok č. 1 – Pravěk

Téma č. 1 – Kámen, bronz, železo

Žákovský list – téma 1

Příloha – téma 1

Karty – pravěk

Téma č. 2 – Keltové, Germáni, Slované

Žákovský list – téma 2

Příloha – téma 2

Karty – etnika

Karty – keltské artefakty

Hlava Kelta