Není-li uvedeno jinak, jsou všechny materiály i jejich jednotlivé části zveřejněny pod licencí Creative Commons CC-BY-SA 4.0

Materiály ke stažení – Tematický blok č. 1 – Novověk

Téma č. 1 – Renesance:

Úvodní informace o renesanci a Kryštof Harant

Karty s postavami

Komiksové bubliny

Mapa renesančního světa

Téma č. 2 – Baroko:

Úvod do baroka

Informace o hře

Karty – baroko

Téma č. 3 – Projektový den:

Noviny pro žáky

Desky s mapkou